Here's another great post about editing 1!
mahfaeraak ahrk ruz!
Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot,
Dovahkiin kos fin saviik do muz!
mahfaeraak ahrk ruz!
mahfaeraak ahrk ruz!
Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot,
Dovahkiin kos fin saviik do muz!
Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot,
Dovahkiin kos fin saviik do muz!